****

              به نام خدا   

سفرنامه

سلام همسفران عزیزم،چند روز پیش من به اتفاق خانواده به یک سفر

تفریحی آمدیم سعی می کنم اتفاقات جالب سفر  را برایتان بنویسم.

اول اینکه در این سفرمن به فروشنده های کم سن و سالی که مشغول

فروختن چیز های مختلف مانند فال،آدامس،دسته های گل،و غیره بودند

برخورد کردم و فکر کردم چرا در کشور ما باید این اوضاع وجود داشته باشد

و انتظارم این است که آنها در حداقل رفاه به سر ببرند و مجبور نباشند برابر

امرار معاش فروشندگی کنند.

دوم اینکه من در این سفر دیدم که ما کشور خیلی بزرگی داریم که هنوز خیلی

از جاهای آن استفاده نشده است پس چرا هنوز آدمهایی وجود دارند که خانه

ندارند.....؟!

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]